Branża SSC/BPO a języki obce

Branża SSC/BPO rośnie w ostatnich latach systematycznie, a polski rynek zdaje się jej wyjątkowo sprzyjać. W samym tylko Krakowie centra usług wspólnych zatrudniają prawie 70 tysięcy osób! O jednej rzeczy należy jednak pamiętać – w tym sektorze znajomość języków obcych jest konieczna i nie chodzi tu jedynie o najpopularniejszy język angielski.

Angielski nie wystarczy

Jeśli chodzi o angielski, to obecnie jest to niejako “język naturalny” biznesu…W związku z tym, nieodzownym elementem budującym naszą atrakcyjność dla potencjalnego pracodawcy jest znajomość języków dodatkowych. Organizacje, aby mieć pewność, że zatrudniają osobę o odpowiednich kwalifikacjach, podczas rekrutacji pracowników przeprowadzają odpowiednie testy językowe. W praktyce branża SSC/BPO polega bowiem na obsłudze Klientów w ich ojczystym języku. Aby zagwarantować sobie najwyższą jakość obsługi, firmy z tego sektora stale poszukują najlepszych specjalistów, co wbrew pozorom nie jest łatwe. Dodatkowo konieczne jest utrzymanie już zatrudnionych pracowników i odpowiednia ich motywacja. Najczęściej przyjmuje ona formę bonusu finansowego za znajomość dodatkowych języków. Im język rzadszy, tym bonus powinien być większy. 

Problemy z fluktuacją

Informacje na temat średnich wynagrodzeń oferowanych na rynku są konieczne nie tylko w celu ustalenia najlepszego planu płacowego, mającej przyciągnąć do firmy talenty. Uporządkowanie tych kwestii jest również niezwykle ważne z punktu widzenia walki z fluktuacją pracowników. Jeśli chodzi o ten wskaźnik to krakowska firma manaHR specjalizująca się w analizie wynagrodzeń zbadała jego poziom w 208 przedsiębiorstwach z branży SSC/BPO. Średni wskaźnik wyniósł 17% – w tym 16% odejść wynikało z decyzji pracownika, a tylko 1% był generowany przez pracodawcę.

Jak możemy zauważyć, decyzja o odejściu z organizacji znacznie częściej jest podejmowana przez pracowników. Istotnym czynnikiem, który ma wpływ na ograniczenie tego zjawiska są odpowiednie widełki płacowe. Dlatego tak ważne jest korzystanie z profesjonalnych raportów płacowych, które dają pełen pogląd na sytuację w branży.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *