Powszechnie uważa się, że pracownicy zwalniani z pracy z przyczyn ich nie dotyczących, powinni otrzymać odprawę