Choć to o lecie mówi się najczęściej w kontekście najlepszej sytuacji na rynku pracy – w