Na tle europejskich krajów Polacy wykazują największą chęć do zmiany pracodawcy. Obawiają się także o przygotowanie