Postępująca globalizacja sprawiła, że wzrosło znaczenie pracy zdalnej. Jak wiadomo, internet umożliwia współpracę osób z różnych