Zmiany demograficzne jakie możemy zaobserwować w ostatnich latach w szczególny sposób dotykają też rynku pracy. Wraz