Śląsk był perełką gospodarki w czasach PRL. Potem nieco podupadł, ale w ostatnich latach region ten