Czy współcześnie można mówić o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn? Nie, jeśli popatrzymy na wynagrodzenia. Według danych