W czasach, kiedy ofert pracy było mało, pracodawcy dyktowali warunki, a pracownicy zabiegali o zatrudnienie i