W związku z deficytem pracowników na polskim rynku pracy, to właśnie szukający zatrudnienia zaczęli dyktować warunki