Komunikacja jest podstawą działalności każdej organizacji. Stanowi istotny element wszelkich działań, a jeśli nie jest wystarczająco