Wyniki raportu Bilans Kapitału Ludzkiego wskazują, że największym problemem dla przedsiębiorców jest pozyskanie pracowników o specjalistycznych