Idee są bardzo silnymi motywatorami ludzkich działań. Jak pokazuje historia w imię idei ludzie potrafią zarówno