Metody rekrutacji i selekcji pracowników, jak wszystko, zmieniają się pod wpływem czasu oraz czynników zewnętrznych. Kiedyś,