Społeczeństwa europejskie idą w ślady Japonii i czy tego chcemy, czy nie, zaczynają się starzeć. Spada