Twórcy raportu „Konstruktywni. Zdrowi – Aktywni – Konstruktywni” przestrzegają: starzejące się społeczeństwo, niski współczynnik dzietności oraz