Kojarzycie hydrę lernejską? W greckiej mitologii był to wielogłowy potwór morski, któremu w miejsce odciętej głowy