Dane GUS nie pozostawiają wątpliwości. Już od dawna w Polsce tak wiele osób nie pracowało w