Onboarding to strategia, której celem jest wprowadzenie w struktury organizacji nowego pracownika. Stosowana jest jednak nie