Zapotrzebowanie na specjalistów, zajmujących się zasobami ludzkimi powiększa się z roku na rok. Wpływ na to