Największym wyzwaniem stojącym przed polskim biznesem jest obecnie wyrwanie się z tzw. pułapki średniego rozwoju. Trudno