Ludzi, którym trudno znaleźć pracę w zawodzie, często próbuje się namówić do przekwalifikowania. Hasła te rzeczywiście