Poziom cyfryzacji polskiej gospodarki daleki jest od tego, który obserwowany jest w zachodniej części Europy oraz