Liczba oświadczeń o powierzeniu pracy dla cudzoziemców wzrosła w 2015 roku o 100 proc. w stosunku