Poziom bezrobocia w Polsce stale maleje. Jak wskazują najnowsze dane opublikowane przez GUS, pod koniec lipca