Wszyscy uczyliśmy się na lekcjach historii w szkole o podziale Polski w trakcie zaborów na część