Powiększająca się inflacja i kryzys energetyczny wywindowały ceny towarów i usług. To z kolei powoduje, że