Niejasne przepisy, które stały się przedmiotem różnych interpretacji, powodują konflikty między pracownikami-wynalazcami, a pracodawcami. Z jednej