Mobbing, czyli prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy to poważny problem. Jego celem jest poniżenie,