W pokoleniu powojennym recepta na sukces zawodowy była prosta. Studia wyższe dawały pewną przyszłość. Stabilna posada