Idzie nowe? Tak twierdzą specjaliści rynku pracy oraz menadżerowie obserwujący najmłodszych pracowników. Są to przedstawiciele kolejnego