Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 roku wzrosło w