Nie ma dobrej firmy bez dobrego pracownika – tego hasła powinno nauczyć się wielu menedżerów. W