Multitasking, czyli wykonywanie wielu zadań w tym samym czasie nie zawsze sprawia, że wykonamy je efektywniej,