Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła prognozy resortu dotyczące stopy bezrobocia. Pod koniec