manager Archive

Jak zmotywować managera?

Wyniki badania „Motywacje menedżerów 2016” wskazują, że najczęściej wymienianym przez managerów czynnikiem wpływającym na zadowolenie z

Skąd menedżer czerpie motywację?

Menedżer. Przywódca, który pociąga za sobą innych, motywując ich do podejmowania wyzwań i pracy nad słabościami.

Branża HR a zarobki. Na jakie wynagrodzenie może liczyć HR-owiec?

Zapotrzebowanie na specjalistów, zajmujących się zasobami ludzkimi powiększa się z roku na rok. Wpływ na to