Firma Salesforce sporządziła raport zatytułowany „Revolutionizing Customer Service in Manufacturing”. Opracowane w nim wyniki badań wskazują