Jak przekazać pracownikowi wiadomość na temat jego postępów i wizerunku w pracy? Czy wystarczy zwykła rozmowa?