W branży HR dominuje płeć piękna. Największe firmy są tego przykładem: w agencji Antal International 80%