Siedem nowych centrów usług wspólnych powstanie w małych miejscowościach. Grupa Kapitałowa Loyd przeciera nowe szlaki dla