W 2014 odnotowano wzrost gospodarczy o wysokości ok. 3,4% większego PKB. W 2015 roku rozwój polskiej