Większość z nas nie lubi zmian. Jeśli więc z jakichś powodów jesteśmy zmuszeni do zmiany pracy,