Świadczenia pozapłacowe stały się już elementem marketingu firm skierowanym do potencjalnych pracowników. Pracodawcy prześcigają się w