Wynagrodzenie pracownika to nie tylko płaca zasadnicza, ale także dodatki płacowe. Dlaczego warto o tym wiedzieć?