Wydawać by się mogło – w co wierzy zresztą zdecydowana większość osób – że pracownika do