Menedżer. Przywódca, który pociąga za sobą innych, motywując ich do podejmowania wyzwań i pracy nad słabościami.