Ciągle słyszymy o tym, że nasza gospodarka ma się dobrze. Najlepiej świadczyć ma o tym spadające