Jak wskazują nie tylko coraz liczniejsze dane z rynku pracy, ale także badania – choćby opublikowane