Zarządzanie zasobami ludzkimi kojarzy się raczej z kompetencjami miękkimi, takimi jak wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,