aktywizacja zawodowa Archive

Outplacement jako narzędzie budowania wizerunku firmy

Znakomita większość przedsiębiorców uważa, że w momencie kiedy podejmują decyzję o zwolnieniach ich działania zmierzające do

Polacy: starzy, schorowani, bierni zawodowo

Twórcy raportu „Konstruktywni. Zdrowi – Aktywni – Konstruktywni” przestrzegają: starzejące się społeczeństwo, niski współczynnik dzietności oraz